შეავსე ფორმა
Logo
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ტექნიკური მხარდაჭერა რეგისტრირებულ უმუშევართა სასწავლო პროგრამებთან შესაბამისობის გაუმჯობესებაში
31 ივლისი 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ტექნიკური დახმარება საქართველოს შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეგისტრირებულ უმუშევართა სასწავლო პროგრამებთან შესაბამისობის დონის გაუმჯობესებაში
20 თებერვალი 2014

კონსულტაციის მიზანი იყო იმ ტრენინგ-პროგრამების დადგენა, რომლებიც პასუხობს შრომის ბაზრის რეალურ მოთხოვნებს, და ალგორითმის შედგენა, რომელიც უმუშევრებს, მათი უნარ-ჩვევების, სამუშაო გამოცდილებისა და მოტივაციის გათვალისწინებით, ამ პროგრამებთან დააკავშირებს.

Debate on Vocational Education and Training (VET) in Georgia
31 იანვარი 2014

On January 31, 2014, ISET hosted the third of a series of events concerning inclusive growth. The topic of the event was Vocational education and training (VET) in Georgia.

Modernization of Vocational Education and Training (VET) and Extension Systems related to Agriculture in Georgia
18 დეკემბერი 2013

On December 18, 2013, ISET hosted the second event in a series of discussions on the topic of inclusive growth. The topic of the event was Modernization of Vocational Education and Training (VET) and Extension Systems related to agriculture in Georgia.

შეავსე ფორმა