შეავსე ფორმა
Logo
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საქმიანობის შეფასება
05 ივნისი 2017

ტრენინგებისა და განვითარების პროგრამის შემდეგ ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი გუნდი შეაფასებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საქმიანობას და განსაზღვრავს გაუმჯობესების შემდგომ ნაბიჯებსა და სფეროებს.

TVET-ის ოფიციალურ სისტემაში სამეწარმეო გადამზადების გაძლიერება
12 აპრილი 2017

შემოთავაზებული პროექტის მიზანი საქართველოში სამეწარმეო განათლებისა და TVET-ის ოფიციალურ სისტემაში გადამზადების პროგრამის გაძლიერებაა.

ერთობლივი მარკეტინგი – წარმატების საწინდარი?
12 აპრილი 2017

2013 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ახალი კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ. ამ კანონის მთავარი მიზანი იყო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაძლიერება და ამგვარად ქვეყანაში სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის ხელის შეწყობა. მას შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები სოკოებივით მომრავლდა; უკვე 13000 ფერმერია დარეგისტრირებული 1500 კოოპერატივში. კოოპერატივების გასაძლიერებლად, დონორები, ევროკავშირის მეთაურობით, კოოპერატივებსა და მათ წევრებს ფინანსურ მხარდაჭერას უწევენ, ასევე, უტარებენ ტრენინგებს და უწევენ საკონსულტაციო მომსახურებას.

ISET Launched a New Training Program with VTB Bank: Economics, Finance and Banking
22 მარტი 2017

ISET is implementing a new training program, "Economics, Finance, and Banking," with VTB Bank. The aim of the program is to introduce VTB Bank's employees to the major principles of economics, finance, and banking.

Inter-alliance Workshop by Oxfam in South Caucasus
16 დეკემბერი 2016

On December 13-16, APRC's Davit Zhorzholiani participated in an Inter-Alliance Workshop in Yerevan organized by Oxfam in the South Caucasus. Approximately 50 people from Georgia, Armenia, Vietnam, Tajikistan, and Lebanon attended the workshop, which was rich with intensive training, presentations, panel discussions, group works, and more.

შეავსე ფორმა