შეავსე ფორმა
Logo
Financial Soundness Indicators for Sector Stability in Georgia
14 ოქტომბერი 2015

The report "Financial Soundness Indicators for Sector Stability in Georgia" provides an overview of the health of the Georgian financial sector and the key challenges it faces. Over the medium term, to increase domestic savings, reduce borrowing cost, and improve the credit risk, the report recommends facilitating property registration, improving the credit information-sharing mechanism, ensuring the security of bank deposits, and legislating improvements in reporting standards for firms.

ფინანსური სიჯანსაღის ინდიკატორები საინვესტიციო გარემოს შეფასებისთვის – II ფაზა
30 მაისი 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

საინვესტიციო გარემოს შეფასების ფინანსური სიჯანსაღის ინდიკატორები – II ფაზა
01 ოქტომბერი 2013

პროექტის მიზანია ქართული ფინანსური სისტემის ზოგადი შეფასება, სად დგას იგი მსოფლიოს და ევროპის/ცენტრალური აზიის განვითარებადი ჯგუფის სხვა ქვეყნებთან შედარებით.

ფინანსური სიჯანსაღის ინდიკატორები საინვესტიციო გარემოს შეფასებისთვის – I ფაზა
30 სექტემბერი 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ISET/ADB Workshop to improve Financial Soundness Indicators for Georgia
06 სექტემბერი 2013

ISET-PI collaborated with the Asian Development Bank (ADB) on a three-day training workshop (2-4 September) to review the best international practices in measuring and monitoring the soundness of a country's financial sector. The event brought together NBG and GeoStat officials together with ISET researchers to facilitate improvements in the Georgian system of financial soundness indicators.

შეავსე ფორმა