შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

გოჩა ქარდავა
უმცროსი მკვლევარი
+995 322 507 177

გოჩა ქარდავა 2021 წლიდან ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარია. 2020 წლიდან ამავე ცენტრის სტაჟიორი იყო. გოჩა თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის ბაკალავრია.

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის განმავლობაში გოჩა სტაჟიორი იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის და საქართველოს ფინანსთა სამინისტორს მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმარების დეპარტამენტებში. გოჩამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) სტუდენტურ კონკურსშიც გაიმარჯვა, რის შემდეგაც სტაჟირება გაიარა EBRD-ის რეგიონულ ოფისში.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
შეავსე ფორმა