შეავსე ფორმა
Logo

ბიზნესის განვითარების ოფისი

შოთა ნათენაძე
სტატისტიკოსი
+995 322 507 177 (შიდა: 241)

შოთა ნათენაძე 2017 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაოდენობრივი ეკონომიკის ბაკალავრი, 2020 წელს კი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრი გახდა. მისი სამაგისტრო ნაშრომის თემა იყო თანამედროვე მონაცემთა ანალიზი. 2020 წელს შოთა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდის წევრი გახდა და სტატისტიკოსის პოზიციაზე მუშაობს.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
შეავსე ფორმა