შეავსე ფორმა
Logo

ადმინისტრაცია

ლიკა პაპავა
ადმინისტრაციული თანაშემწე/ღონისძიებების კოორდინატორი
+995 322 507 177 (შიდა: 201)

ლიკა ISET-ის გუნდს 2019 წელს შეუერთდა და ადმინისტრაციული თანაშემწისა და ღონისძიებების კოორდინატორის პოზიციაზე მუშაობს. ლიკა გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირებას სწავლობდა და ISET-ში მოსვლამდე არაერთ ორგნაზაციაში უმუშავია, მათ შორის საზღვარგარეთაც.

შეავსე ფორმა