შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

ია კაცია
ხელმძღვანელის მოადგილე, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 229)

ია კაცია თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრია სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სპეციალობით და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრი. ამჟამად ია სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეა და სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის კვლევებზე მუშაობს. ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდში, იას არაერთ კვლევით პროექტზე უმუშავია, მათ შორის რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაზე, ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზზე, სასოფლო-სამეურნეო ვაჭრობის, სოფლის განვითარების, ფასების რყევების შესახებ დაწერილ კვლევით ნაშრომებსა და დოკუმენტებზე.

ია ხაჭაპურის ინდექსის ყოველთვიური პუბლიკაციების ავტორიცაა. მისი ძირითადი კვლევითი ინტერესებია: სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა, კლიმატის ცვლილება, სურსათის უსაფრთხოება და მდგრადი განვითარება. ია წლებია ეკონომიკურ დისციპლინებსაც ასწავლის სხვადასხვა უნივერსიტეტში.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
უბრუნდება თუ არა ქართული თხილის ექსპორტი ძველ ნიშნულს?
მეტის ნახვა
ხორბლის ბაზარი საქართველოში
მეტის ნახვა
COVID-19 საქართველოს სოფლის მეურნეობაში: გამოწვევა, შესაძლებლობა თუ ორივე?
მეტის ნახვა
სასურსათო უსაფრთხოება და COVID-19 საქართველოში
მეტის ნახვა
სასურსათო უსაფრთხოება საქართველოში პანდემიის დროს
მეტის ნახვა
უნდა გაგრძელდეს თუ არა ყურძნის სუბსიდირება?
მეტის ნახვა
მაღალმთიან რეგიონებში ენერგეტიკის განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის შემუშავების რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
აგროტურიზმის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
რა გავლენას ახდენს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობაზე?
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
აგროტურიზმის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის წყლის პოლიტიკის პერსპექტივის შემუშავება: ქვეყნის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ენერგიის წყაროების განვითარების და ხელმისაწვდომობის შესახებ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიაში მთის სათემო ტურიზმის განვითარების სწრაფი შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს მერძევეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) საშეღავათო პროგრამის კვლევა
მეტის ნახვა
სანიტარული, ფიტოსანიტარული და ხარისხის სტანდარტების გავლენა CAREC-ის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ნაკადებზე
მეტის ნახვა
ნიადაგის დაცვის შესახებ კანონპროექტის რეგულირებსი ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს რძის ბაზრის სისტემის ანალიზი და კლასიფიცირება
მეტის ნახვა
ქარსაფარი ზოლის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოში ორგანული თხილის ღირებულებათა ჯაჭვის კერძო მომსახურების მიმწოდებლების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
სასურსათო უსაფრთხოება საქართველოში პანდემიის დროს
მეტის ნახვა
მაღალმთიან რეგიონებში ენერგეტიკის განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის შემუშავების რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
რა ზეგავლენას მოახდენს COVID-19 სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე საქართველოში?
მეტის ნახვა
SPSQ ზომების ზეგავლენა საქართველოსა და CAREC-ის ქვეყნებს (აზერბაიჯანს, ჩინეთსა და ყაზახეთს) შორის სავაჭრო ნაკადზე
მეტის ნახვა
ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში: საქართველოში რძის პროდუქტების სექტორში კონკურენციის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადისგან (დღგ-ისგან) გათავისუფლების გავლენის კ
მეტის ნახვა
ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში: საქართველოს რძის სექტორის ანალიზი
მეტის ნახვა
ქარსაფარი ზოლების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ტრენინგის შეფასების ფორმების, კოოპერატივების რეგისტრაციის ფორმებისა და პრედა პოსტ- ტესტების შეფასების ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს ორგანული თხილის ღირებულებათა ჯაჭვში კერძო სერვისების მიმწოდებელთა კვლევა
მეტის ნახვა
ბიომრავალფეროვნების შესახებ საქართველოს კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მეცხოველეობის ფერმა-საწარმოს მოდელები კახეთის რეგიონში
მეტის ნახვა
უბრუნდება თუ არა ქართული თხილის ექსპორტი ძველ ნიშნულს?
მეტის ნახვა
ხორბლის ბაზარი საქართველოში
მეტის ნახვა
COVID-19 საქართველოს სოფლის მეურნეობაში: გამოწვევა, შესაძლებლობა თუ ორივე?
მეტის ნახვა
სასურსათო უსაფრთხოება და COVID-19 საქართველოში
მეტის ნახვა
უნდა გაგრძელდეს თუ არა ყურძნის სუბსიდირება?
მეტის ნახვა
რა გავლენას ახდენს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობაზე?
მეტის ნახვა
სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის შეფასება
მეტის ნახვა
რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს კლიმატის ცვლილებამ საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე?
მეტის ნახვა
სურსათის ფასებს ცეცხლი უკიდია
მეტის ნახვა
როგორ მივაღწიოთ მეტ სტაბილურობას? – აგრო დაზღვევა საქართველოში
მეტის ნახვა
რაც არ გკლავს... ანუ თხილის ამბავი
მეტის ნახვა
ტკბილი პატარა ტყუილები – ის, რაც „გვაბედნიერებს“
შეავსე ფორმა