ISET

23 დეკემბერს, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის (ISET-PI) მკვლევარმა, გიგლა მიქაუტაძემ მონაწილეობა მიიღო EPAC-ის წევრებისთვის ორგანიზებულ შეხვედრაში, სადაც განიხილეს, რამდენად საჭიროა ქვეყანაში ანტიდემპინგური კანონის შემოღება. შეხვედრის ორგანიზატორი იყო საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის, USAID-ის პროექტი „მმართველობა განვითარებისთვის“ (G4G) და თავისუფალ ინდივიდთა საზოგადოება. გიგლა მიქაუტაძე იყო მიწვეული გამომსვლელი და წარმოადგინა საკუთარი შეხედულება ანტიდემპინგური კანონის საჭიროებასა და მის შესაძლო ეკონომიკურ შედეგებზე. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ბევრი ქვეყანა არეგულირებს იმპორტირებული პროდუქტების ფასებს, არსებობს მთელი რიგი ქვეყნებისა, რომელთაც არ აქვთ ანტიდემპინგური კანონი.

სანამ საქართველო გადაწყვეტს, შემოიღოს თუ არა მსგავსი კანონები, კარგად უნდა შეფასდეს, სჭირდება თუ არა საქართველოს მსგავსი რეგულაციები ამ ეტაპზე. ყველა შესაძლო დადებითი და უარყოფითი შედეგები უნდა განვიხილოთ და შევადაროთ, ვიდრე ქვეყნის მთავრობა გადაწყვეტილებიას მიიღებს.

22 მაისს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა (ISET-PI) უმასპინძლა ფრანსუა პაშუს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) წარმომადგენელს საქართველოში, რომელმაც წარმოადგინა IMF-ის 2017 წლის კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვა. პრეზენტაციაზე გამოყოფილი იყო მსოფლიო და რეგიონული გარემოს სამი ძირითადი სფერო: მიმოხილვა, პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა და პრიორიტეტები.

პრეზენტაციის დასაწყისში ბატონმა პაშუმ მიმოიხილა მსოფლიო და რეგიონული გარემოს ძირითადი ტენდენციები. მისი თქმით, IMF-ის პროგნოზით, 2017 წლის რეალური მშპ-ის ზრდა დაგეგმილზე მაღალი იქნება, ძირითადად აშშ-ის, ჩინეთის, რუსეთისა და განვითარებადი ბაზრების მაღალი ზრდის ხარჯზე.

როგორც ითქვა, მსოფლიო მშპ-ის ზრდასთან დაკავშირებული რისკები შემცირდა, მსოფლიო ფინანსურ სტაბილურობას კი ძირითადად განაპირობებს გამარტივებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა და შემცირებული საკრედიტო რისკები. IMF-ის პროგნოზით, ნავთობის ფასები მცირედით გაიზრდება, თუმცა უახლოეს მომავალში არ დაუბრუნდება წინა მაჩვენებელს. მეტიც, გასული წლის შემოდგომაზე დაფიქსირებული ზრდის შემდეგ, სასაქონლო ფასები თანდათანობით შემცირდება.

19 მაისს აგრარული პოლიტიკის კვლევითმა ცენტრმა (APRC) სასტუმროში რადისონ ბლუ ივერია წარადგინა ორი კვლევა: „ქართული ჩაის ღირებულებათა ჯაჭვის კვლევა“ და „ქართული კალმახის ღირებულებათა ჯაჭვის კვლევა“.

ჩაის ღირებულებათა ჯაჭვის კვლევა აფასებს ქართული ჩაის სექტორის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს. კვლევის თანახმად, ჩაის პლანტაციები გაველურებულია, გადამუშავების პროცესში ჩართულ საწარმოებს კი არ აქვთ სათანადო კაპიტალი. მეტიც, გლობალური კონკურენციის გათვალისწინებით, ქართველ მწარმოებლებსა და გადამამუშავებლებს უჭირთ ფეხის მოკიდება როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე. ამჟამად საქართველო ჩაის წმინდა იმპორტიორია, რაც საკმაოდ უცნაურია, თუ გავითვალისწინებთ სექტორის მდიდარ ისტორიასა და პოტენციალს. აღნიშნულ კვლევაში ავტორები აფასებენ ქართული სექტორის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს და წარმოადგენენ სექტორის განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკის რეკომენდაციებს.

Our Partners