ISET

ISET Economist Blog

A blog about economics in the South Caucasus.

COVID-19-ზე რეაგირება საქართველოში: იყო თუ არა კარანტინი გამართლებული?

დაწყებიდან დღემდე პანდემიამ 180-ზე მეტი ქვეყანა მოიცვა. ამ გლობალურ საფრთხეს სხვადასხვა ქვეყანამ სხვადასხვაგვარად უპასუხა. ოქსფორდის უნივერსიტეტმა შეიმუშავა COVID-19-ზე რეაგირების აღრიცხვის მექანიზმი, რომელიც ქვეყნების მიერ მიღებული ზომების სიმკაცრეს შესაბამისი ინდექსით აფასებს და სამთავრობო პოლიტიკებს სხვადასხვა ჭრილში ადარებს.

სანამ თავად მექანიზმზე ვისაუბრებდეთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ მაღალი ინდექსი აუცილებლად ეფექტურ რეაგირებას არ ნიშნავს; ის მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, რომ მთავრობამ გავრცელების პრევენციისთვის შედარებით მკაცრი ზომები გაატარა1. სიმკაცრის ინდექსი პოლიტიკის გეოგრაფიულ დაფარვასაც ითვალისწინებს. კერძოდ, თუ პოლიტიკა მხოლოდ გარკვეულ რეგიონებში ხორციელდება, მაშინ ინდექსი უფრო დაბალია, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ ზომები მთელი ქვეყნის მასშტაბითაა მიღებული.

1-ლი იანვრიდან ინდექსი ყოველდღიურად ახლდება და 15 ივნისის მდგომარეობით, საქართველო ევროპაში პირველ, მსოფლიოში კი მეოთხე ადგილზეა საშუალო, 56.5 მაჩვენებლით (რითიც მხოლოდ ჩინეთს (63.5), ფილიპინებსა (59.3) და ელ სალვადორს (56.8) ჩამორჩება).

მარტში საქართველოს მთავრობამ ვირუსის შესაკავებლად არაერთი ღონისძიება გაატარა, რამაც, თავისთავად, ქვეყნის სიმკაცრის ინდექსი მკვეთრად გაზარდა. 23 მარტს მან 89-ს, ხოლო 30 მარტს 100-ს მიაღწია და 25 აპრილამდე უცვლელად ამ ნიშნულზე დარჩა. გატარებული ზომების შედეგად ქვეყანამ მოახერხა, ეფექტურად შეეკავებინა ვირუსის გავრცელება და მოგვიანებით თავის ჯგუფში COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ქვეყანადაც დაასახელეს. ამავე ჯგუფში ასეთივე წარმატება ჰქონდა ბოსნია და ჰერცოგოვინასა და კოსოვოს.

ბლოგის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ კონტინენტური ევროპისა და ჩვენი რეგიონის2 რიგ ქვეყნებზე და ვაჩვენებთ, რა კავშირია მკაცრ საკარანტინო ზომებსა და დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას შორის.

გრაფიკი 1. სიმკაცრის ინდექსის საშუალო მაჩვენებლები ევროპისა და ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში

შესაბამისად, სიმკაცრის დონეების მიხედვით, ქვეყნები ოთხ ძირითად კატეგორიად დავყავით: მსუბუქი, საშუალო, მკაცრი და ძალიან მკაცრი. მე-2 გრაფიკზე ნაჩვენებია ახალი შემთხვევების დინამიკა (მილიონ მოსახლეზე) პოლიტიკის ღონისძიებების სიმკაცრესთან მიმართებაში თითოეული ჯგუფის სანიმუშო ქვეყნებისათვის.

გრაფიკი 2. სიმკაცრის მაჩვენებელი (წითლად) და ახალი შემთხვევები მილიონ მოსახლეზე (ლურჯად) შერჩეულ ქვეყნებში

პირველი დადასტურებული შემთხვევების გამოჩენისთანავე, ვირუსის გავრცელება სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულად მოხდა: ქვეყნების ერთ ნაწილში პირველ ინფიცირებას გავრცელების სწრაფი მატება მოჰყვა, როცა მეორე ნაწილის შემთხვევაში ზრდა შედარებით სტაბილური იყო. ამ ძირეული განსხვავებების გამო მთავრობების თავდაპირველი რეაქციებიც სხვადასხვაგვარი იყო. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, საწყის წერტილად 50-ე შემთხვევა აგვეღო, რომლის შემდეგაც ვირუსის პროგრესირება უფრო მეტად იყო დამოკიდებული მთავრობის ქმედებებზე. ამრიგად, ქვეყნები მათი სიმკაცრის ინდექსების მიხედვით დავაჯგუფეთ 50-ე დადასტურებული შემთხვევის კვირისა და შემდეგი სამი კვირის მონაცემების მიხედვით. მე-3 გრაფიკზე მოცემულია სხვადასხვა ჯგუფში ახალი შემთხვევების ევოლუცია.

გრაფიკი 3. ახალი შემთხვევების ევოლუცია სიმკაცრის ინდექსის შედარებითი საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით3

კვლევამ აჩვენა, რომ საშუალოდ, მილიონ მოსახლეზე, COVID-19-ის 2745 ახალი შემთხვევით ნაკლები იყო იმ ქვეყნებში, რომელთაც ძალიან მკაცრი რეაგირება გაატარეს, იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც „მსუბუქ“ ჯგუფში მოხვდნენ; საშუალო კატეგორიის ქვეყნებთან შედარებით შემთხვევები 1053-ით, ხოლო მკაცრი კატეგორიის ქვეყნებთან მიმართებაში 428 შემთხვევით ნაკლები იყო. ასევე შეიძლება დავასკვნათ, რომ თითქმის ყველა ჯგუფმა პიკს მეოთხე კვირაში მიაღწია (გარდა „ძალიან მკაცრი“ კატეგორიის ჯგუფისა, სადაც გავრცელების პიკი ერთი კვირით გვიან დადგა). პიკის მომენტისათვის, მკაცრი რეაგირების კატეგორიის ჯგუფში მილიონ მოსახლეზე ახალი შემთხვევების რიცხვი საშუალო სიმკაცრის რეაგირების ჯგუფთან შედარებით 47%-ით ნაკლები გახლდათ.

ქვეყნების ჯგუფებზე დაფუძნებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ უფრო მკაცრი, აგრესიული ზომების მიღება ამცირებს არამხოლოდ COVID-19-ის შემთხვევების რაოდენობას, არამედ ეპიდემიოლოგიური აფეთქების ხანგრძლივობასაც. საინტერესოა, რომ ეს მიგნებები არ არის დამოკიდებული დროის მონაკვეთზე, რომლისთვისაც საშუალო სიმკაცრის ინდექსი იქნა გამოთვლილი.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში დროული და აგრესიული ზომების მეშვეობით COVID-19-ის გავრცელების პრევენცია იმაზე ბევრად უკეთ განხორციელდა, ვიდრე ეს ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში მოხდა. თუმცა რეაგირების ეკონომიკური შედეგებიც სახეზეა: 2020 წლის აპრილში, 2019 წლის აპრილთან შედარებით, საქართველოს მშპ 16.6%-ით, მაისში კი 13.5%-ით შემცირდა. მოსალოდნელია, რომ მშპ 2020 წლის ერთიანი მონაცემებით სულ მცირე 4%-ით შემცირდება, ამიტომ მთავრობის რეაგირების ეფექტიანობა მთლიანობაში ჯერ კიდევ შესაფასებელია.


1 ვირუსის გავრცელების შეკავების ზომები გულისხმობს სკოლების, ოფისების დახურვას, საჯარო ღონისძიებების გაუქმებას, შეკრებების შეზღუდვას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის შეჩერებას, სახლში დარჩენის ვალდებულების დაწესებას, ქალაქებში შიდა გადაადგილების, საერთაშორისო მოგზაურობის შეზღუდვასა და საჯარო საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.
1-ელ გრაფიკზე წარმოდგენილია სანიმუშო ჯგუფის პირველი 8 და ბოლო 4 ქვეყანა, რომლებიც 2020 წლის სიმკაცრის საშუალო ინდექსის მიხედვით შეფასდა.
3 ქვეყნები, რომელთა სიმკაცრის საშუალო ინდექსიც ერთზე მეტი სტანდარტული გადახრით ნაკლები იყო საერთო საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით, მოხვდა ჯგუფში „მსუბუქი“; ქვეყნები, რომელთა სიმკაცრის საშუალო მაჩვენებელიც ერთი სტანდარტული გადახრით (ან უფრო მცირედით) ნაკლებია საერთო საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით, მოხვდა ჯგუფში „საშუალო“; დაბოლოს, ქვეყნები, რომელთა საშუალო ინდექსიც ერთზე მეტი სტანდარტული გადახრით ან მეტით აჭარბებს საერთო საშუალო მაჩვენებელს, მოხვდა კატეგორიებში „მკაცრი“ ან „ძალიან მკაცრი“.


მასალის გამოყენების წესები

Rate this blog entry:
1 Comment

Related Posts

Comments

 
Guest - LydiaMoon on სამშაბათი, 29 სექტემბერი 2020 17:30

Attention:
Are you looking for a REAL FINANCIAL LOAN COMPANY  to give you loan between 5,000 Euro and 50,000,000 Euro (for a business or company loan, personal loan, home loans, car loan, debt consolidation loans, venture capital, healthcare loan, etc.)
Or have you been denied a loan from a bank or financial institution because of one reason or the other?
Apply now and get a real financial loan processed and approved within 3 days.
LYDIA MOON CO-OPERATIVE LOAN COMPANY, we are an Internationally Accredited Loan Lender that give REAL FINANCIAL LOANS to individuals and companies in a low interest rate of 2% with your valid identity card or your country international passport for verification.
Our loan Repayment starts 1 (One) year after you have received your loan, and repayment duration ranges from between 3 to 50 years duration.

FOR IMMEDIATE RESPONSE AND PROCESSING OF YOUR LOAN REQUEST WITHIN 2 WORKING DAYS,
Contact us directly through this email: [email protected]


Contact us with the following information:

Full Name:____________________________
Amount Needed as Loan:________________
Loan Duration:_________________________
Purpose for Loan:______________________
Date of Birth:___________________________
Gender:_______________________________
Marital status:__________________________
Contact Address:_______________________
City/Zip code:__________________________
Country:_______________________________
Occupation:____________________________
Mobile Phone:__________________________

Send your request for immediate response to: [email protected]com

Thank you.
LYDIA MOON
Director.
LYDIA MOON CO-OPERATIVE LOAN COMPANY
Email:[email protected]

Attention: Are you looking for a REAL FINANCIAL LOAN COMPANY  to give you loan between 5,000 Euro and 50,000,000 Euro (for a business or company loan, personal loan, home loans, car loan, debt consolidation loans, venture capital, healthcare loan, etc.) Or have you been denied a loan from a bank or financial institution because of one reason or the other? Apply now and get a real financial loan processed and approved within 3 days. LYDIA MOON CO-OPERATIVE LOAN COMPANY, we are an Internationally Accredited Loan Lender that give REAL FINANCIAL LOANS to individuals and companies in a low interest rate of 2% with your valid identity card or your country international passport for verification. Our loan Repayment starts 1 (One) year after you have received your loan, and repayment duration ranges from between 3 to 50 years duration. FOR IMMEDIATE RESPONSE AND PROCESSING OF YOUR LOAN REQUEST WITHIN 2 WORKING DAYS, Contact us directly through this email: [email protected] Contact us with the following information: Full Name:____________________________ Amount Needed as Loan:________________ Loan Duration:_________________________ Purpose for Loan:______________________ Date of Birth:___________________________ Gender:_______________________________ Marital status:__________________________ Contact Address:_______________________ City/Zip code:__________________________ Country:_______________________________ Occupation:____________________________ Mobile Phone:__________________________ Send your request for immediate response to: [email protected] Thank you. LYDIA MOON Director. LYDIA MOON CO-OPERATIVE LOAN COMPANY Email:[email protected]
Already Registered? Login Here
Register
Guest
პარასკევი, 26 თებერვალი 2021

Captcha Image

Our Partners