ISET

Eric Livny, Lasha Labadze

A blog about economics in the South Caucasus.
Oct
28

დანაშაული და სასჯელი საქართველოში

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრისა და სხვა გამოკითხვების მიხედვითაც, პოლიცია ქართულ საზოგადოებაში ერთ-ერთ ყველაზე სანდო ინსტიტუტად მიიჩნევა. 2011 წელს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, მოსახლეობის 88% დადებითად აფასებდა მის საქმიანობას. ამ მაჩვენებლით, პოლიცია, ეკლესიის შემდეგ (93%), მეორე ადგილს იკავებდა. 2013 წელს, საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 9% (7% — 2012 წელს) უცხადებდა უნდობლობას ქართულ პოლიციას. 2004 წლიდან ხომ პიროვნებისა და საკუთრების უსაფრთხოება თბილისისა და მთლიანად საქართველოს მთავარ ძლიერ ...
Rate this blog entry:
Continue reading
5999
0 Comments
Write a Comment
Oct
28

Crime and Punishment in Georgia

According to CRRC Barometer surveys and other opinion polls, police has been until quite recently one the most respected institutions in the Georgian society. With 88% of the population holding a favorable view of its performance, police came second after church (93%) in the 2011 survey conducted by the International Republican Institute. In 2013, as little as 9% of Georgian citizens said they do not trust the police (an improvement of 2 percentage points over 2012). There are, indeed, good reasons for Georgian citizens to be happy with the quality of la...
Rate this blog entry:
Continue reading
4185
4 Comments
Write a Comment
Oct
21

საქართველო განვითარების ზღვარზე: საარსებო სოფლის მეურნეობიდან ვაჭრობამდე

1991 წელს პიტერ ბაუერის მიერ დაწერილი „განვითარების ზღვარი“ დღესაც არ კარგავს აქტუალობას საქართველოსა და 21 საუკუნის სხვა მეტწილად აგრარული ეკონომიკებისთვის. ეკონომიკური განვითარება, ბაუერის აზრით, „იწყება მაშინ, როდესაც საარსებო რესურსების მოსაპოვებელი საქმიანობის ჩანაცვლება ხდება გაყიდვაზე ორიენტირებული წარმოებით. მწარმოებლები დაიწყებენ არსებობისათვის საჭირო პროდუქტზე მეტის წარმოებას, თუ ისინი  ამის უპირატესობას დაინახავენ და ამავე დროს, თუ ეს შესაძლებელი იქნება მათთვის. მწარმოებლებს  ამისათვის სჭირდებათ სტიმულები, შესაძლებლობები და რესურსები...
Rate this blog entry:
Continue reading
2887
0 Comments
Write a Comment
Oct
21

Georgia on the Development Frontier: From Subsistence Agriculture to Exchange

While written in 1991, “The Development Frontier” by Peter Bauer has lost none of its relevance for Georgia and other predominantly agrarian economies of the 21st century. Economic development, suggests Bauer, “begins with the replacement of subsistence activities by production for sale. Producers will move out of subsistence production only if they see the advantages of doing so and if it is made possible for them to do so. They need the incentive, the opportunity, and the resources.” And this, according to Bauer, is where the traders come in. Traders m...
Rate this blog entry:
Continue reading
3851
3 Comments
Write a Comment
Dec
24

Celebrating the New Year. With an Extra Layer of Cheese

  This is the last issue of the Khachapuri Index column in 2012 (#44 this year and #74 overall since the project’s launch in June 2011). Therefore, we would like to wish our readers many causes for magnificent Georgian supras in the new 2013, with a lot of khachapuri and wine. The ISET Khachapuri Index is based on the prices of six ingredients used to cook the Imeretian khachapuri, which is considered to be the most common in Georgia. However, Imereti has no monopoly on khachapuri and most other Georgian regions have their own traditional recipes an...
Rate this blog entry:
Continue reading
3717
2 Comments
Write a Comment
Dec
10

Economic Growth and Income Inequality in Georgia

Poverty and income inequality are two of the top concerns for the newly elected Georgian government. Indeed, despite impressive growth performance (annual growth rates have averaged more than 6% since 2005), Georgia remains a poor country. Once the wealthiest Soviet republic, Georgia fell far behind others (except, perhaps, Tajikistan, Kyrgyzstan and Moldova) on almost any parameter of wellbeing. Adjusted for purchasing power parity, Georgia’s annual income per capita in 2011 was in the $5,400-5,800 ballpark (very similar to the resource-poor Armenia). M...
Rate this blog entry:
Continue reading
5096
4 Comments
Write a Comment
Nov
26

Agricultural Productivity in Georgia and Armenia, a Sequel

In his blog post “The puzzle of agricultural productivity in Georgia and Armenia” , Adam Pellillo raises the following question:  Georgia seems to be the only former Soviet republic in which agricultural productivity hasn’t returned to or exceeded its level in 1992. As of 2010, agricultural productivity stood at only 77 percent of where it was at nearly two decades ago. Why hasn’t agricultural productivity improved in Georgia over the past two decades, while it has at least recovered in every other former Soviet republic? It is even more p...
Rate this blog entry:
Continue reading
5720
23 Comments
Write a Comment
Nov
26

სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა საქართველოსა და სომხეთში

  ISET-ის ფაკულტეტის წევრმა ადამ პელილომ (Adam Pellillo) თავის სტატიაში „სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის თავსატეხი საქართველოსა და სომხეთში“ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები აგრარული პროდუქტიულობის მაჩვენებლის მიხედვით შეადარა 1992-2010 წლების განმავლობაში. ავტორის განსაკუთრებულ ყურადღებას პოსტსაბჭოური საქართველოსა და სომხეთის მდგომარეობა იპყრობს, რომელსაც იგი შემდეგნაირად გადმოსცემს:  “საქართველო აღმოჩნდა ყოფილი საბჭოთა კავშირისის ერთადერთი წევრი ქვეყანა, სადაც დაახლოებით ორი ათწლეულის შემდეგაც კი სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა თავის პირვან...
Rate this blog entry:
Continue reading
4581
0 Comments
Write a Comment
Oct
22

The "Elections Effect" on the Georgian Bread Prices

Starting from October 15, Georgian consumers have to pay about 5-10 tetri more for one loaf of bread. Many large producers increased their prices; smaller bakeries (“tone”) followed suit by either raising the price or reducing the weight of the traditional Georgian bread. While unpleasant, this change in the price of bread is nothing but a forced reaction to a sharp increase (25%) in the price of wheat in the global commodity markets dating back to July 2012. The question, therefore, is not why bread and flour prices increased. Rather, it is why these po...
Tags:
Rate this blog entry:
Continue reading
2932
14 Comments
Write a Comment

Our Partners